Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret 06.10.2022


  • Kontakt oss helst digitalt om det ikke haster
  • Ring oss på telefon 66 78 56 00 .
  • Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116 117.
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113.  • Contact us digitally if it is not urgent, you can also call us on 66 78 56 00 .
  • If acute, serious illness is suspected, please call an emergency room on 116 117.
  • In case of emergency or danger to life and health - call the emergency medical number113.